Біографія Єпископа Володимира Ющака.

 

Біографія Єпископа Володимира Ющака.

Його батько Василь Ющак народився і проживав у Боднарці.Biografia Jego Ekscelencji Ksiedza Biskupa Włodzimierza Juszczaka.

J.E. Ks. Biskup Włodzimierz Juszczak urodził się 19 lipca 1957 roku w Legnicy. Ojciec - Bazyli Juszczak, jako kilkunastoletni chłopiec, wraz z rodzicami, w wyniku akcji "Wisła" był wysiedlony z Łemkowszczyzny, z miejscowości Bodnarka (k/ Gorlic) w zielonogórskie. Matka - Iwanna, (z domu Tełesnyćka) w 1946 roku wyjechała razem z rodzicami z miejscowości Berezka (k/ Birczy) do Niemiec.

W drodze powrotnej z wygnania rodzina dowiedziała się, że w maju 1945 r. wymordowano tam 280 osób wraz z proboszczem ks. Biłykom. W tej sytuacji na jakiś czas zatrzymała się we wsi Rosochata koło Legnicy. Tutaj, w 1947 r. spotkała się z wysiedleńcami z Łemkowszczyzny. Rodzice biskupa Włodzimierza poznali się na ziemiach zachodnich i w 1956 r. przyjęli sakrament małżeństwa. Pierwszy syn - Roman, otrzymał sakramenty chrztu i bierzmowania w parafii greckokatolickiej w Legnicy, w której posługę duszpasterską pełnił wówczas ks. Włodzimierz Hajdukiewicz i został zapisany w księdze ochrzczonych pod numerem pierwszym. Szkołę podstawową Roman Juszczak ukończył w 1972 r. w Rosochatej i w tymże roku rozpoczął naukę w ukraińskim Liceum Ogólnokształcącym w Legnicy. Wychowawcą jego klasy była Pani Jarosława Kisielewska - wybitny i oddany swej pracy pedagog. Proboszczem legnickiej parafii i duszpasterzem młodzieży był wówczas ks. Mitrat Jan Martyniak - obecnie greckokatolicki Metropolita Przemysko-Warszawski.

Po maturze, 31 sierpnia 1976 r. Roman Juszczak wstąpił do Zakonu ojców Bazylinów, z którymi utrzymywał kontakty jeszcze pod czas nauki w szkole podstawowej. Przyjął imię zakonne Włodzimierz i odbył nowicjat pod duchowym kierownictwem o. Jozafata Romanyka. Pierwsze śluby zakonne złożył 18 czerwca 1978 r. Studia filozoficzno-teologiczne w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie ukończył w 1983 r. Śluby wieczyste złożył 1 maja 1983 roku. 8 maja 1983 r. przyjął święcenia diakonatu. 28 maja tegoż roku z rąk Metropolity Wrocławskiego Henryka Kardynała Gulbinowicza przyjął w Legnicy święcenia kapłańskie. Następnie o. W. R. Juszczak pracował jako duszpasterz w otwartej w 1982 r. przez o. Juliana Gbura, parafii w Bartoszycach i w istniejącej od 1957 r. parafii w Asunach (woj. warmińsko - mazurskie). Od 1985 r. obsługiwał także parafię w Ostrym Bardzie, gdzie pierwszym duszpasterzem był ks. Bazyli Oszczypko. W 1984 r. rozpoczął zaoczne studia w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie na fakultecie Prawa Kanonicznego, którą ukończył licencjatem w 1990 r.

W 1989 r. prowincjał o. Wasyl Medwit, obecny Biskup - Egzarcha Kijowsko - Wyszhorodzki powołał go do Monasteru Warszawskiego, aby objął obowiązki magistra nowicjatu i prefekta braci - studentów. Służba o. Włodzimierza w Warszawskim monasterze miała miejsce w czasie, gdy Kościół Greckokatolicki w Ukrainie oraz wszystkich byłych krajach komunistycznych wychodził z podziemia (współczesnych katakumb). Aby podać pomocną dłoń bazyliańskim wspólnotom, które dopiero co wyszły z ukrycia, a tym samym i całemu Kościołowi, postanowiono otworzyć warszawski monaster dla bazyliańskich nowicjuszy i studentów z Ukrainy, Rumunii i Słowacji. Jesienią 1993 r. o. W. Juszczak został przeniesiony do monasteru w Węgorzewie, gdzie objął obowiązki proboszcza parafii greckokatolickiej oraz dziekana olsztyńskiego. W Węgorzewie nie przebywa jednak długo. Po podniesieniu o. Wasylija Medwita do godności biskupa, od lipca 1994 roku przejmuje obowiązki protoihumena (prowincjała) bazyliańskiej wspólnoty w Polsce i wraca do Warszawy. Korzystając z pomocy o. Jozafata Romanyka, o. Melecjusza Biłyńskiego, o. Marka Skórki, jak również braci zakonnych zajmuje się studentami, życiem całej prowincji, jednocześnie wykonując obowiązki proboszcza parafii greckokatolickiej w Warszawie. Ze szczególną uwagą zajmuje się oddanymi w 1996 r. przez państwowa administrację, bazyliańskim monasterem i cerkwią na Zasaniu w Przemyślu mając tu oddanego współpracownika w osobie przełożonego o. Tymoteusza Fesza.

15 lipca 1996 r. ustanowiono Metropolię przemysko - warszawską. W jej skład weszły archieparchia przemysko-warszawska i eparchia wrocławsko - gdańska. Władyka Jan Martyniak został podniesiony do godności metropolity piastując urząd ordynariusza archieparchii przemysko-warszawskiej. Z kolei na biskupa nowo utworzonej eparchii wrocławsko-gdańskiej wybrano ks. mitrata Teodora Majkowycza. Chirotonia władyki Majkowycza odbyła się w Przemyślu 12 VII 1996 r., a ingres do katedry wrocławskiej w dniu 3 sierpnia. Władyka T. Majkowycz zmarł 8 V 1998 r.

Dnia 24 kwietnia 1999 roku decyzją Ojca Świętego Jana Pawła II, o. Włodzimierz Roman Juszczak, dotychczasowy protoihumen OO. Bazylianów w Polsce, został mianowany biskupem Eparchii Wrocławsko -Gdańskiej Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego. Chirotonia i ingres (konsekracja i intronizacja) odbyły się 19 czerwca 1999 roku. Siedzibą biskupa jest Wrocław.

www.wroc-gda.opoka.org.pl/biskup.html
www.wroc-gda.opoka.org.pl/XX.html


Создан 14 мар 2005  Комментарии       
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
free counters