Стаття Януша Карпа про лемків з сіл Розділля і Боднарки наприкінці ХVІІІ століття.

 

Стаття Януша Карпа про лемків з сіл Розділля і Боднарки наприкінці ХVІІІ століття.

Веб-сторінка: www.lipinki.info/teksty/lemko_mieszkancy.htmlMIESZKAŃCY ROZDZIELA I BEDNARKI W KOŃCU XVIII WIEKU

Rozdziele i Bednarka były najdalej na północ wysuniętymi miejscowościami w Beskidzie Niskim o przeważającym udziale Łemków wśród mieszkańców. Rodowici mieszkańcy używali łemkowskich nazw dla tych wsi: ROZDILJA i BODNARKA. Ukraiński etnograf Ivan Krasovskyj z Kijowa od lat dokumentuje życie, obyczaje i kulturę Łemków. Na podstawie zapisów w austriackich księgach katastralnych Krasovskyj odtworzył nazwiska dawnych mieszkańców Łemkowszczyzny, w tym Rozdziela i Bednarki. Autor zastrzega się jednak, że listy mogą być niepełne. Jest to prawdopodobne, ponieważ nie wszyscy mieszkańcy posiadali grunty - niektóre rodziny żyły z pracy najemnej i w takim wypadku nie odnotowano ich nazwisk w księgach katastralnych. Przytaczany poniżej wykaz bazuje na księgach z 1787 roku. W nawiasach podano alternatywną pisownię/wymowę niektórych nazwisk.

ROZDZIELE (ROZDILJA):

W 1785 roku powierzchnia wioski wynosiła 801 ha. Mieszkało w niej wtedy 350 grekokatolików, 251 wyznawców kościoła rzymskokatolickiego i 5 Żydów.

Bajus
Bihun (Biegun)
Borsuk - 2 rodziny
Barszcz (Borszcz)
Bubniak (Bubnjak) - 3 rodziny
Cap
Wanca (Wańca?)
Wozniak (Woźniak) - rodziny
Hawrylak (Hawrilak/Chawrylak)
Holuta (Holjuta)
Graban (Grabań) - 3 rodziny
Dzadyk (Dziadyk/Dziatyk/Dzjadyk)
Drahan (Dragan) - 2 rodziny
Dudra - 3 rodziny
Karlak (Karljak)
Kocur - 2 rodziny
Lyzak (Lizak)
Oniszczak (Onisczak/Onyszczak)
Pawlak (Pawljak)
Pregnar - 2 rodziny
Przybyla (Prybyla) - 2 rodziny
Rusyn (Rusin)
Tylawski (Tylavskyj) - 4 rodziny
Turok (Turek)
Fryncko (Fryńćko?)


BEDNARKA (BODNARKA):

W 1785 roku powierzchnia wsi wynosiła 1648 ha. Wśród mieszkańców było 493 grekokatolików, 25 wyznawców koscioła rzymskokatolickiego oraz 5 Żydów.

Barszcz (Borszcz)
Gala (Gawa/Galla/Gawwa/Hala?) - 2 rodziny
Zynski (Zynskyj, Żyński?)
Dziama
Zelem (Zelim, Żelem?)
Klapacz (Kłapacz?)
Kogut (Kohut) - 3 rodziny
Kuzma (Kuźma)
Lazoryk (Łazoryk?)
Leptak (Łeptak?)
Mikulicz (Mykulycz)
Nayduch (Najduch)
Piernak
Popowczak - 4 rodziny
Pronko (Prońko) - 3 rodziny
Sembrat - 2 rodziny
Sembratowicz (Sembratowycz) - 2 rodziny
Sokacz
Stypula (Stypuła)
Hanas (Hanasz) - 2 rodziny
Ciupka - 3 rodziny
Chwala (Hwala/Chwała?)
Czupakowski (Czupukowski/Czupakovskyj)
Chowaniec (Chowanec/Howaniec)
Szyren (Szyreń)
Szczerba - 3 rodziny
Juszczak
Jurkowski (Jurkovskyj)


Opracował: Janusz Karp.

Żródła:
Ivan Krasovskyj - "Surnames of Galician Lemkos in the 18th Century".

www.lipinki.info/teksty/lemko_mieszkancy.html


Создан 04 мар 2005  Комментарии       
Всего 4, последний 3 года назад
jurek164 23 фев 2014 ответить
Ja też jestem Bihun
   
jurek164 24 фев 2014 ответить
Ciekawe czy wymieniony tu Bihun to mój krewny ???
Pozdrawiam
J. Bihun
maria ja_zuziaa@interia.pl 29 дек 2015 ответить
Ja pochodzę od Sembratowicza,,,ale miałam tez dziadka Bihuniaka...może to są jakieś powiązania...??
   
wladyslaw 12 фев 2016 ответить
Sembratowycz - rodzina pochodząca z rejonu Wysowej (siedmiu braci - sem bratiw). Nazwisko Bihuniak - Nowica/Leszczyny. Ludzie się przemieszczali i żenili często w odległych miejscowościach. Sembratowicz - rodzina, z której wywodziło się wielu kapłanów, w tym Josyf Sembratowycz - biskup greckokatolicki, metropolita halicki.
Имя или Email


При указании email на него будут отправляться ответы
Как имя будет использована первая часть email до @
Сам email нигде не отображается!
Зарегистрируйтесь, чтобы писать под своим ником
free counters